Rekrutacja na rok 2014/2015


Dowiedz się więcej


Kliknij tutaj

Czym jest przedszkole Montessori?

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Decydującą rolę odgrywa tu otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów, ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności. W przedszkolach Montessori aktywność i dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia. To miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

"Nasi uczniowie (…) mają twarze pogodne ludzi szczęśliwych i szlachetne ułożenie jednostek, które umieją panować nad swymi czynami. Kiedy stają przed wizytatorami, mówią śmiało i wyciągają poważnie małe rączki na przywitanie; kiedy dziękują oczy ich błyszczą, a głos dźwięczy wesoło.” --M. Montessori, Domy dziecięce"

Galeria

„Śniadanie na trawie”

Kadra

Kinga Dąbrowska – Dyrektor Przedszkola Montessori Children’s Academy

W przedszkolu Montessori C. A. pełnię funkcję dyrektora placówki, dbam o prawidłową realizację programu dydaktyczno-wychowawczego, odpowiadam za współpracę z rodzicami, organem prowadzącym a także reprezentują naszą placówkę na zewnątrz.

Z edukacją przedszkolną jestem związana od ośmiu lat, praca z dziećmi jest moją pasją.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i logopedą ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, otrzymałam tytuł magistra logopedii. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją neurologopedia. Aby móc zarządzać placówką oświatową ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku Organizacja i Zarządzanie oświatą. Swoją wiedzę pogłębiłam również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Warszawie na kierunku Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne.

Wiedzę, która jest niezbędna w pracy z dziećmi zdobywałam podczas kursów taki jak:

 • Szkolenie z zakresu „Komunikacja Interpersonalna”.

 • Kurs opiekuna wycieczek.

 • Certyfikat projektu „Wykształcony wychowawca kluczem do sukcesu wychowanka”

 • Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” EFS:

 • Agresja i jej przeciw działanie,

 • Terapia osób z ADHD

 • Fundusze i dotacje dla placówek wychowawczych

 • Mobbing i narkomania

 • Polityka społeczna państwa oraz istota i idea wolontariatu

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci Mai i Kuby.

Marta Przybylska – Nauczyciel – Wychowawca

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym o specjalności nauczanie dzieci niewidomych i słabo widzących. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej. Od wielu lat fascynuje mnie pedagogika Montessori, dlatego w 2008 r. uczestniczyłam w rocznym Kursie Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Swoją wiedzę dodatkowo uzupełniałam poprzez szkolenia: „Kształcenie zmysłów” organizowany przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori oraz „Montessoriańska koncepcja edukacji kosmicznej – wychowanie dla wszechświata” organizowane przez Centrum Montessori. Każdego dnia uczę się czegoś nowego …zawłaszcza od dzieci. Przebywanie z nimi daje mi wiele satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko potrafi samodzielnie wykonać powierzone mu zadanie. W swojej pracy z dziećmi staram się kierować słynną dewizą pedagogiki Marii Montessori „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. Bycie z dziećmi to również wielka odpowiedzialność, aby pomóc dziecku na tyle, aby nasza pomoc nie stała się dla niego przeszkodą.
Z zamiłowania jestem narratorką bajek czytanych, jak również tych wymyślanych na poczekaniu przeze mnie. Uwielbiam muzykę soulową, jazdę samochodem. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, Zuzi i Kajetanka

Adelina Urbanowicz-Sobolewska – Nauczyciel-Wychowawca

Z wykształcenia jestem nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz terapeutą.

Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny z pedagogiki M. Montessori, który uprawnia mnie do pracy z dziećmi.

W Montessori Children’s Academy jestem nauczycielem, który dba o prawidłowy rozwój i edukację przedszkolną dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montessori.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez kilku letnią pracę w przedszkolach.

Anna Shida Paciorek – Native Speaker

 • Education Monduli Teachers College Arusha – Dyplom ukończenia uczelni Wyższej dla nauczycieli

 • Grade’A’ Teacher Sumbawanga Teachers College – Dyplom Ukończenia uczelni Wyższej dla nauczycieli (edukacja dzieci)

 • Koordynator Krajowy Rady Egzaminacyjnej do spraw poziomu edukacji

Z edukacją dzieci jestem związana od ponad 10-ciu lat.

Doświadczenie związane z edukacją przedszkolną zdobyłam m.in. w przedszkolach anglojęzycznych, w przedszkolach Montessori.

W przedszkolu Montessori Children’a Academy jestem nauczycielem języka angielskiego, odpowiadam za prawidłową metodykę zajęć języka angielskiego.

Uczenie dzieci jest moją pasją.

Alicja Niemierko – Psycholog

Kontakt

Montesori Children’s Academy

ul.  Konarskiego 3 Łomianki 05-092

mail: biuro@montessoriacademy.com.pl

Tel:  733 874 733

Tel:  883 221 374


O nas

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Decydującą rolę odgrywa tu otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów, ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności. W przedszkolach Montessori aktywność i dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia. To miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

Rozkład zajęć

PLAN DNIA

7:00 –9:00

schodzenie się dzieci, przygotowanie razem z nauczycielem sali do pracy (tj. temperowanie kredek , uzupełnianie kartek, sprawdzenie czy zestawy do pracy są kompletne przynoszenie owoców, ścieranie kurzu, itp.)

9:00 – 9:30

I krąg dydaktyczny

9:30 – 11:00

I praca własna (praca z materiałem Montessori, prowadzenie obserwacji zachowań i aktywności dzieci.

9:30 -11:00

śniadanie (dzieci jedzą śniadanie w czasie trwania pracy własnej przy indywidualnym stoliku)

11:00 – 11:30

II krąg dydaktyczny „obcojęzyczny”

11:30 – 12:30

wyjście do ogrodu

12:30 – 13:30

przygotowanie do obiadu, obiad, dyżury po obiedzie.

13:30 -14:30

odpoczynek po obiedzie (czytanie książek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, lekcje ciszy)

14:30 – 15:30

II praca własna

14.30- 15.30

relaks dzieci młodszych

15:30-16:00

podwieczorek

15:30 – 18:00

zajęcia dodatkowe ( projekty plastyczne, projekty małego odkrywcy eksperymenty, zabawy ruchowe, również na powietrzu, sprzątanie sali, opieka nad zwierzętami, sprzątanie w klatkach itp., rozchodzenie się dzieci)